Sprawdzenie historii kredytowej klienta wnioskującego o finansowanie jest jednym z elementów oceny ryzyka. Leasing bez BIG i KRD to finansowanie dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy w przeszłości np. nieterminowo spłacali zobowiązania.

 

Ocena ryzyka przez sprawdzenie baz

Weryfikacja wypłacalności klienta może się odbywać m.in. przez sprawdzenie w bazach takich jak:

BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

ERIF ( Europejski Rejestr Informacji Finansowej)

KRD (Krajowy Rejestr Długów)

 

 


Leasing a negatywna weryfikacja

Dla wielu z nich negatywna weryfikacja pociąga za sobą automatycznie odmowę przyznania finansowania. Czasem dzieje się tak również wtedy, gdy zobowiązania dłużne są już od dawna uregulowane.

 

Finansowanie a wpisy w bazach

W GTL PU rozumiemy, że udzielenie leasingu może dla zadłużonego przedsiębiorstwa oznaczać możliwość rozwoju lub przełamanie złej passy. Dlatego do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie i jesteśmy gotowi udzielić leasingu również w gorszej sytuacji finansowej.

Leasing bez BIG i KRD to finansowanie dla tych, którym jesteśmy gotowi zaproponować finansowanie mimo negatywnej historii finansowej. W związku z wyższym ryzykiem, przeważnie wiąże się to również z koniecznością podniesienia opłaty wstępnej, dodatkowym zabezpieczeniem lub odpowiednio wyższym koszt leasingu.

Jest to uzależnione od kilku czynników, które przedstawimy w poniższym wpisie.

Wierzymy, że leasing operacyjny lub zwrotny, mimo wpisów w rejestrach dłużników, jest szansą dla Twojego biznesu.

 

 

Na co możesz wziąć Leasing bez BIG i KRD?

Mimo wpisów w bazach, bez większych trudności wyleasingujesz:

 • samochody osobowe i dostawcze

 • ciągniki siodłowe i naczepy

 • inne pojazdy

 • maszyny przemysłowe

 • linie produkcyjne

 

 

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej lub pod numerem telefonu: Gdańsk +48 601 224 680, Kutno +48 601 861 349.

 


Wyślij zapytanie
Prosimy o uzupełnienie wymaganych pól.
Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną (pokaż)
Prosimy wpisać wynik działania: 1 + 2 =

Newsletter

 • GTL - Pojazdy Użytkowe
 • ul. Budowlanych 72, 80-298 Gdańsk
 • /58/ 555 40 00, +48 601 224 680
 • GTL - Pojazdy Użytkowe Filia Kutno
 • ul. Sklęczkowska 23, 99-300 Kutno
 • /24/ 355 88 88, +48 601 861 349
x

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@leasingpolski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu oraz zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Pana/Pani aktywności, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Pana/ Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej w oparciu o Pana/Pani preferencje zakupowe.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zaangażowanym w kontakt oraz dostawcom usług wspierającym działania marketingowe prowadzone przez Leasing Polski Sp z o.o.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.