Leasing to forma finansowania, która pozwala firmom inwestować w środki trwałe. W porównaniu z kredytem bankowym jest to łatwo dostępny dla przedsiębiorców produkt finansowy. Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności lub jesteś przedsiębiorcą z krótkim stażem, z pewnością zainteresuje Cię Leasing na Start.

 

Leasing dla nowych firm

Coraz częściej leasingodawcy w swojej ofercie produktów finansowych podają leasing dla nowej firmy. Różnie jest to jednak rozumiane. Pojęcie „nowa” dla większości finansujących oznacza minimum 6-miesięczny staż.

Rozpoczęcie działalności w niektórych branżach, np. transportowej czy budowlanej wiąże się z wysokim kosztem początkowych inwestycji. Przedsiębiorcy potrzebują podstawowej floty pojazdów jeszcze zanim przyjdzie pierwszy zysk. Dlatego GTL PU wychodzi naprzeciw potrzebom młodych biznesów. W Leasing na Start możesz złożyć wniosek leasingowy jeszcze przed dopełnieniem formalności związanych z rejestracją firmy. W ten sposób przyspieszysz procedurę, a z przedmiotu leasingu będziesz mógł korzystać już od pierwszego dnia działalności.

 

Co możesz wziąć w leasing?


GTL PU specjalizuje się w finansowaniu:

 • ciągników siodłowych

 • naczep i przeczep

 • samochodów dostawczych

 • samochodów ciężarowych

 • autobusów

 • maszyn rolniczych i budowlanych

 • innych maszyn specjalistycznych

 

Sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania również starszych pojazdów.

 

Leasing bez historii finansowej

Ryzyko niewypłacalności leasingobiorcy w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zdążyli jeszcze zbudować historii firmy, jest szacowane na wyższe. Z tego powodu w sytuacji, w której nie możesz się jeszcze pochwalić stałymi zyskami lub dobrą historią kredytową, możemy poprosić dodatkowo o przedstawienie formy zabeczenia, np.:

 • poręczenie innej firmy lub osoby prywatnej

 • hipotekę na posiadaną nieruchomość

 • przewłaszczenie osobistego majątku

 

W tym przypadku wpłata własna (tzw. czynsz inicjalny) wynosi zwykle 10-20%. W niektórych sytuacjach, przy odpowiednim zabezpieczeniu leasingu nieruchomością lub innymi środkami trwałymi, leasingodawca może wyrazić zgodę na udzielenie leasingu bez wpłaty początkowej.

 


Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej lub pod numerem telefonu: Gdańsk +48 601 224 680, Kutno +48 601 861 349.

 


Wyślij zapytanie
Prosimy o uzupełnienie wymaganych pól.
Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną (pokaż)
Prosimy wpisać wynik działania: 5 + 5 =

Newsletter

 • GTL - Pojazdy Użytkowe
 • ul. Budowlanych 72, 80-298 Gdańsk
 • /58/ 555 40 00, +48 601 224 680
 • GTL - Pojazdy Użytkowe Filia Kutno
 • ul. Sklęczkowska 23, 99-300 Kutno
 • /24/ 355 88 88, +48 601 861 349
x

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@leasingpolski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu oraz zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Pana/Pani aktywności, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Pana/ Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej w oparciu o Pana/Pani preferencje zakupowe.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zaangażowanym w kontakt oraz dostawcom usług wspierającym działania marketingowe prowadzone przez Leasing Polski Sp z o.o.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.